Facebook

Петър Димков - родолюбецът, лечителят, мислителят

Петър Димков - родолюбецът, лечителят, мислителят Покажи в цял размер

Автор: авторски колектив, съставител доц. д-р Христо Карагьозов

Сборникът запознава читателя с малко известни и твърде ценни автентични документи от Централния военен архив за военната кариера и родолюбивата дейност на полковник Димков. Същото така е отговор и на повишения интерес към историята на комитета «Петър Димков» и неговата дейност.

Телефон за поръчка: 0888693359

Повече детайли

3 други продукти в същата категория:

Този сборник се посвещава на Петър Димков и неговата многолика дейност. В него влизат реферати, научни съобщения, статии, доклади и други материали от теоретически конференции, кръгли маси, вечери и т.н., посветени на 120-та годишнина от рождението на Лечителя.

"Ако е сладко да умреш за Отечеството, 
не е по - малко сладко да живееш за него;
да му посветиш своето време, своите 
сили и най - добрият дял от сърцето си".
Петър Димков

Напишете вашият коментар

Петър Димков - родолюбецът, лечителят, мислителят

Петър Димков - родолюбецът, лечителят, мислителят

Автор: авторски колектив, съставител доц. д-р Христо Карагьозов

Сборникът запознава читателя с малко известни и твърде ценни автентични документи от Централния военен архив за военната кариера и родолюбивата дейност на полковник Димков. Същото така е отговор и на повишения интерес към историята на комитета «Петър Димков» и неговата дейност.