Facebook

Духовното лечение и българите

Духовното лечение и българите Покажи в цял размер

Автор: Васил Канисков

Чест прави на българския гений и неговата Майка - българския народ, че е съхранил девствено чист за днешни и бъдещи дни Извора на знанието. Знание, което прехвърля тесните национални граници и става общочовешко и общодостъпно за всеки жаден.


Телефон за поръчка: 0888693359

Повече детайли

Дълбок поклон пред исполинския божествен дух на Учителя Петър Дънов - Беинса Дуно, чрез когото Бог възлюби наново българския народ, а през него и човешкия род на Земята.

Учителя живя в плът и кръв сред българите и изнесе наново Божественото знание в беседи, лекции, разговори, музика и движения (паневритмия).

Една пълна шепа от това Божествено знание е духовната медицина, за която по една или друга причина, притежаваме ключа. Нека го ползваме!

(Васил Канисков)

Оценка 

България ще пребъде!

  Напишете вашият коментар

  Напишете вашият коментар

  Духовното лечение и българите

  Духовното лечение и българите

  Автор: Васил Канисков

  Чест прави на българския гений и неговата Майка - българския народ, че е съхранил девствено чист за днешни и бъдещи дни Извора на знанието. Знание, което прехвърля тесните национални граници и става общочовешко и общодостъпно за всеки жаден.