Facebook

Поклонници на светлината

Поклонници на светлината Покажи в цял размер

Автор: Борислав Иванов

Авторът предлага един модел на генеративен език за словообразуване чрез еднозвукови букви-думи,  който предполага, че е заложен в основата на съвременния български език от нашите предци прабългарите.Чрез системен информационно-ориентиран подход Борислав Иванов открива  паралели между генеративния език на “говорещата азбука на прабългарите” и езика на днешните българи.

Телефон за поръчка: 0888693359

Повече детайли

„Българският език е най-точният език, на който могат да се предадат окултните закони и Словото на Бога, защото българският народ е най-древният народ на Земята. Българин – в космичния смисъл на думата, е човекът на Духа”. Петър Дънов

 "Който следва пътя на лъжата - го очаква най-лошото, който следва пътя на истината - го очаква най-хубавото." "Бори се най-напред със злото в самия себе си!" "Истината е най-доброто благо!" "Добри мисли, добри думи, добри дела!"

Напишете вашият коментар

Поклонници на светлината

Поклонници на светлината

Автор: Борислав Иванов

Авторът предлага един модел на генеративен език за словообразуване чрез еднозвукови букви-думи,  който предполага, че е заложен в основата на съвременния български език от нашите предци прабългарите.Чрез системен информационно-ориентиран подход Борислав Иванов открива  паралели между генеративния език на “говорещата азбука на прабългарите” и езика на днешните българи.