Facebook

Въведение към историята на организираното масонско движение в България до 1940г.

Въведение към историята на организираното масонско движение в България до 1940г. Покажи в цял размер

Автор: Евгений Сачев

Един от най-пленителните моменти на българската история, духовност и култура е съприкосновението с богатството и с разнообразието на българските философско-етични и морално-нравствени традиции, съхранени в масонството.

Телефон за поръчка: 0888693359

Повече детайли

Когато прочетох написаното за историята на българското организирано движение от проф. д. ик. н. Евгений Сачев, открих не само „неизвестно за известното”, а и се докоснах до най-съкровени истини за изначалието на българската държавност, за проникновението на българския дух и за великолепието на културното ни изразяване. Защото прочетеното от мен затвърдява моето верую, че личностите творят историята. А в настоящата книга читателят ще открие масонското единство на великите български мъже, които обединени от хуманността и от съзиданието на братската любов, от разумността и от верността на масонската геометрия и от силата и от неприкосновеността на братската верига, отдават всичко за благополучието на своя народ, отечество и държава. Идеите за национално самоопределение, за църковна независимост и за културно възраждане, както и за национално обединение на българите, са идеи и на възникналите масонски организации в България по време на османското владичество и след това до 1940 г.

Напишете вашият коментар

Въведение към историята на организираното масонско движение в България до 1940г.

Въведение към историята на организираното масонско движение в България до 1940г.

Автор: Евгений Сачев

Един от най-пленителните моменти на българската история, духовност и култура е съприкосновението с богатството и с разнообразието на българските философско-етични и морално-нравствени традиции, съхранени в масонството.