Facebook

Убийството на боговете

Убийството на боговете Покажи в цял размер

Автор: д-р Тимен Тимев

Метаморфозите на религиозния дух


Това е книга за покръстването на българите, приемане на християнството от българската държава; естетическа интерпретация на смяна на боговете - смяна на езическия бог с християнския; естетическа драма в бароков стил, колебаеща се от неореализъм до хиперреализъм.

Телефон за поръчка: 0888693359

Повече детайли

Историко-митичната драма е само театрален фон за разрастването на една по-висша трагедия на духа, трагедията на индивида, осъзнал своето освобождение като разбунтуване срещу боговете. Поставен между конфликта на духа на времето и духа на вечността, индивидът отказва да приеме своята крайност на материално същество, подчинена на Времето, но и не се съгласява да вярва сляпо във Вечността -  като слуга на боговете.

Напишете вашият коментар

Убийството на боговете

Убийството на боговете

Автор: д-р Тимен Тимев

Метаморфозите на религиозния дух


Това е книга за покръстването на българите, приемане на християнството от българската държава; естетическа интерпретация на смяна на боговете - смяна на езическия бог с християнския; естетическа драма в бароков стил, колебаеща се от неореализъм до хиперреализъм.