Facebook

Бур-гурски апокрифи

Бур-гурски апокрифи Покажи в цял размер

автор: Герил Сивер

От края на ХХ век сме „атакувани” от книги с интригуваща рубрика: „тайните цивилизации”, „загадките на древния свят” и други, които създадоха впечатление, че днес ние, земляните, се намираме пред непреодолимата стена на „забраненото познание”.

Телефон за поръчка: 0888693359

Повече детайли

Родолюбивите души, които са надниквали зад тази антихристска стена, са били поразявани не толкова от видяното, колкото от прозрението си, че нашето невежество се явява следствие на целенасочената дейност на мизантропските сили, инкорпориращи и най-вече унищожаващи историческото, духовно и културно наследство на народите.

Чрез разработения от автора детектор „ЕДБЕ” родолюбците ще могат не само да разобличават древните и настоящи фалшификации и инкорпорации от „гениите” на богопомазаните, но и научно-историо­графски да оборят българофобско табу, наложено над древната бур-гурска цивилизация, извела народите от вторичното им подивяване след локалната космическа катастрофа.

Авторът освен че цитира древни и съвременни, неподвластни на квази-науката историци, философи, политици и родовери, досежно българската древност, прилага и неопонируеми от казионистите декодирани примери на митични имена, понятия и мистификации.

Напишете вашият коментар

Бур-гурски апокрифи

Бур-гурски апокрифи

автор: Герил Сивер

От края на ХХ век сме „атакувани” от книги с интригуваща рубрика: „тайните цивилизации”, „загадките на древния свят” и други, които създадоха впечатление, че днес ние, земляните, се намираме пред непреодолимата стена на „забраненото познание”.