Facebook

Въведение към историята на организираното масонско движение в България до 1940г. - второ издание

Въведение към историята на организираното масонско движение в България до 1940г. - второ издание Покажи в цял размер

Автор: Евгений Сачев

Един от най-пленителните моменти на българската история, духовност и култура е съприкосновението с богатството и с разнообразието на българските философско-етични и морално-нравствени традиции, съхранени в масонството.

Телефон за поръчка: 0888693359

Повече детайли

Второ допълнено издание.

Всички велики неща са прости и могат да се изразят с една отделна дума или с произволно комбиниране от следните думи - Братство, Равенство, Свобода, Любов, Истина, Труд. Три от тези прости слова са избрани за девиз на първата българска масонска ложа и на първата Велика символна ложа на България, а именно - "Свобода - Равенство - Братство". Забулените в мистериозност тайни на българското масонство в настоящето изследване за първи път се разкриват по един толкова неповторим начин - едновременно представяне етапите на появата и на развитието на българското организирано и регулярно масонско движение с неговата обществена значимост в контекста на развитието на европейското и световното масонство.

"Трудът на Евгений Сачев е много ценен от всички, които държат да получат не само историко-документални и библиографски сведения и данни за видни наши политици, държавници, общественици, учени и църковни дейци. С верен усет за пътищата, по които трябва да се развива българското общество, държава, нация, на промяната на живота и на съзнанието, българските масони от преди 1940 г. чертаят една програма, една дългосрочна визия, идеи и принципи за развитие, които и днес не са загубили нищо от своята истинност и вярност. Техните идеали и принципи отговарят на днешните културни и обществени нужди, и едничкото, което може и трябва да се измени в тях, е само приложението им..."
Академик Атанас Панчев

Напишете вашият коментар

Въведение към историята на организираното масонско движение в България до 1940г. - второ издание

Въведение към историята на организираното масонско движение в България до 1940г. - второ издание

Автор: Евгений Сачев

Един от най-пленителните моменти на българската история, духовност и култура е съприкосновението с богатството и с разнообразието на българските философско-етични и морално-нравствени традиции, съхранени в масонството.