Facebook

Нима не знаеш, че сме ангели

Нима не знаеш, че сме ангели Покажи в цял размер

Автор: Таня Илиева

В ръцете си държим една книга, която разлистваме, без да четем... сценарият на живота ни  – в нея всичко е написан, но има и празни страници, оставени за илюстрациите, картините, които да нарисуваме  – цветни... за да украсим живота, и черно-бели... за да го почувстваме, и това не се нарича свобода, а вдъхновение  –  то е преди нея...

Телефон за поръчка: 0888693359

Повече детайли

„Четейки тези стихотворения, отново си спомних за една позната и непозната мъдрост: „Там, където свършват думите,там започва поезията“.
Аз ще добавя  –  голямата поезия, за която мечтае всеки поет. Таня Илиева, без да е чувала за тази мъдрост, сама беше стигнала до нея.
Искам да завърша тези размисли пак с това, с което започнах:
Вечността ми изпрати кратко писмо:
Ако си готова да тръгнеш към мен,
забрави куфара със спомени...
И запомнете тази първа книга на Таня Илиева. Аз направих това и научих нещо за себе си.
Малко ли е това?
На добър час!”                                  
Евтим Евтимов 

Напишете вашият коментар

Нима не знаеш, че сме ангели

Нима не знаеш, че сме ангели

Автор: Таня Илиева

В ръцете си държим една книга, която разлистваме, без да четем... сценарият на живота ни  – в нея всичко е написан, но има и празни страници, оставени за илюстрациите, картините, които да нарисуваме  – цветни... за да украсим живота, и черно-бели... за да го почувстваме, и това не се нарича свобода, а вдъхновение  –  то е преди нея...