Facebook

Теория на пространството

Теория на пространството Покажи в цял размер

Автор: Георги Кръстев

Срещата на съвременното научно търсене с мирогледа на древните българи дава кураж на автора да даде претенциозното заглавие «Теория на пространството».

Телефон за поръчка: 0888693359

Повече детайли

Тази книга е резултат на повече от четиридесетгодишен труд.
«През 1961 г. се запознах с хипотезата на Фридман за тахионите. Беше по времето на пълното слънчево затъмнение. Вече имах значителна подготовка по математика и физика и можех да разбера поне най-общите постановки на тази хипотеза, която за времето си беше направо еретична, защото допускаше скорост, по-голяма от тази на светлината. Това беше недопустимо, тъй като Айнщайн не разрешаваше подобно «безумие» в теорията на отностителността...»

Георги Кръстев

Напишете вашият коментар

Теория на пространството

Теория на пространството

Автор: Георги Кръстев

Срещата на съвременното научно търсене с мирогледа на древните българи дава кураж на автора да даде претенциозното заглавие «Теория на пространството».