Facebook

Стандартизация в библиотечната, архивната и информационната област

Стандартизация в библиотечната, архивната и информационната област Покажи в цял размер

3 други продукти в същата категория:

Целта на настоящото изследване е да се осъществи проучване и анализ на съвременното състояние на дейността по стандартизация в библиотечната, архивната и информационната сфера в Република България и да се разкрие взаимната обвързаност с европейската и международната стандартизация в областта.

Напишете вашият коментар

Стандартизация в библиотечната, архивната и информационната област

Стандартизация в библиотечната, архивната и информационната област

Автор: Росица Кръстева