Facebook

Връщане в Рая

Връщане в Рая Покажи в цял размер

Автор: Ефим Кушнер

Само великата съзидателна идея на чистите помисли е способна да събере и обедини хора с различен социален статус – идея, която разрушава невидимия механизъм на съпротива на агонизиращата технократска цивилизация.

Телефон за поръчка: 0888693359

Повече детайли

Творецът е създал със своята гениална енергия на мисълта уникално творение не за милиони, даже не и за милиарди години. Той е създал своя проект за вечността за цялата необятна Вселена. Според замисъла на Твореца Земята ще стане единен цветущ оазис и уникален космически кораб, който работи с енергията на любовта на всички към всеки.

Напишете вашият коментар

Връщане в Рая

Връщане в Рая

Автор: Ефим Кушнер

Само великата съзидателна идея на чистите помисли е способна да събере и обедини хора с различен социален статус – идея, която разрушава невидимия механизъм на съпротива на агонизиращата технократска цивилизация.