Facebook

Собственикът

Собственикът Покажи в цял размер

Автор: Ефим Кушнер

В това кратко време на Квантовия преход нека всички да погледнат навътре в себе си и да открият собствения си потенциал от духовни възможности, който ще спомогне тържеството на висшата справедливост да разруши многовековните традиции, нямащи нищо общо с истинското предназначение на Човека Сътворец, който стои на прага на вечността.


Телефон за поръчка: 0888693359

Повече детайли

Време е да погледнем към своето вътрешно „аз”, за да приключим с енергията на злобата, завистта и горделивостта, които са превърнали човека-творец в човека-животно.

Всеобщата любов и всеобщото опрощение – това е единствено правилният път към изчистването на собственото съзнание, а значи към собственото спасение в това сложно време на Квантовия преход.

Напишете вашият коментар

Собственикът

Собственикът

Автор: Ефим Кушнер

В това кратко време на Квантовия преход нека всички да погледнат навътре в себе си и да открият собствения си потенциал от духовни възможности, който ще спомогне тържеството на висшата справедливост да разруши многовековните традиции, нямащи нищо общо с истинското предназначение на Човека Сътворец, който стои на прага на вечността.