Facebook

Сиявуш - Бог Сияен конник

Автор: Борислав Иванов

В митологията на „Авеста” Сияваршан /Сиявуш/ е владетел на „свещената Кангха”, източната страна на вечната младост. „Сияйното” звучение на името Сияваршан-Сиявуш.

Телефон за поръчка: 0888693359

Повече детайли

19 други продукти в същата категория:

Назад
Напред

В култа към Сиявуш нравствената вяра залага по-висше философско измерение. Освен божество на умиращата и възкръсващата природа, той се превръща в бог на умиращата и възкръсващата справедливост. Защото за човешкото общество, възстановяването на моралния порядък има не по-малко значение от природния цикъл. В иконографията Сиявуш винаги язди на кон. Конят е неразделна част от неговото божествено излъчване, защото конят също e обожествяван от конните народи, сред които са българите. За атрибути на Сиявуш служат най-древните соларни знаци – огнена прическа, стрели и копие – символизиращи слънчевите лъчи, кръст – символизиращ четирите посоки на света, определяни по слънцето, както и гарван, петел, орел, грифон – емблематични птици на слънцето. На фиг. 1, върху дъното на средновековна чаша от Хорезам в Средна Азия, е изобразен конникът Сиявуш с ореол около главата. Горитът – калъф за скитския рефлексен лък и за стрелите, издава неговата соларна мисия. Фигурите на Сиявуш и на коня от чашата в значителна степен съвпадат с изображението на Мадарския конник от скалния релеф и това само потвърждава съществуването на универсална иконография на конника Сиявуш в изкуството.

Дори само по тържествения ход на коня може да се заключи, че скалният релеф на Мадарския конник няма нищо общо с обичайна картина на царски лов, а тук става въпрос за висш бог на българите. Храмовият комплекс, намиращ се в подножието на скалата, не оставя никакво съмнение, че релефът изобразява главно божество на българите, каквото през 7-9 век е сияйният конник Сиявуш, воин защитник на правдата, покровител и спасител на българите, митичен предтеча на кановете сюбиги - "сияйно божествени". Този бог напълно се отличава по иконографска визия от предишните почитани по тези земи конни божества Митра, Хурса и Тракийския Херос. Човешкият му облик по-скоро го доближава до фигурата на християнския светец Свети Георги, сразяващ с копието си ламята, символ на злото. Според документални извори, през 19 век българскотго население също счита Мадарския конник за изображение на Свети Георги. И ако още непокръстените българи вярват в свой скитски Христос, той непременно е конник, наподобяващ или идентичен на човекобога Сиявуш, който пронизва с копието си лъв - зорастрийски символ на злото. Откритите в предхристиянски гробове на българи в Североизточна България цели скелети на коне и кучета безспорно потвърждават специалното положение на коя и на кучето в религията на българите. Мадарският конник стриктно спазва основни правила на древната култова иконография.

Напишете вашият коментар

Сиявуш - Бог Сияен конник

Сиявуш - Бог Сияен конник

Автор: Борислав Иванов

В митологията на „Авеста” Сияваршан /Сиявуш/ е владетел на „свещената Кангха”, източната страна на вечната младост. „Сияйното” звучение на името Сияваршан-Сиявуш.