Facebook

Родовата книга

Родовата книга Покажи в цял размер

Автор: Владимир Мегре

“... Не ще мине много време и тази книга на рода ще започне да се създава, ще я пишат милиони майки и бащи в различни краища на Земята. Те ще бъдат огромно множество – Книгите на Рода. И всяка ще съдържа истината, идваща от сърцето, предназначена за собствените им деца. В тези книги няма да има място за лукавство, подлост и коварство...”

Телефон за поръчка: 0888693359

Повече детайли

В какво общество живеем днес, към какво се стремим, какво смятаме да построим в бъдеще? Независимо от икономическата ситуация у нас има хора, които мислят за развитието на духа и интелекта, повлияни от мъдростта и съветите на Анастасия. Предложеният проект за родовите имения е способен да укрепи икономическото положение на България, а следователно и да даде възможност на интелекта и националното стопанство да работят успешно.

Напишете вашият коментар

Родовата книга

Родовата книга

Автор: Владимир Мегре

“... Не ще мине много време и тази книга на рода ще започне да се създава, ще я пишат милиони майки и бащи в различни краища на Земята. Те ще бъдат огромно множество – Книгите на Рода. И всяка ще съдържа истината, идваща от сърцето, предназначена за собствените им деца. В тези книги няма да има място за лукавство, подлост и коварство...”