Facebook

Артпиерия

Артпиерия Покажи в цял размер

Автор: Колектив

Кое обединява  авторите в настоящата антология?
Принадлежността им към културните дейци на Бургас; желанието за себедоказване, обяснимо в града на писатели и поети; връзката с морето, от което черпят и вдъхновение, и творческа енергия.

Телефон за поръчка: 0888693359

Повече детайли

Различията вътре в самата група са очевидни: някои творят с променлив успех и в областта на лириката, и в прозата, други остават само в периметъра на едно от тези направления; броят на публикуваните им книги е различен; редакторската намеса на утвърдени имена в част от тях сама по себе си подсказва мястото им в литературния живот; естетическите техники и подходите към тях са строго индивидуални. Поемайки предизвикателството да пиша за творчеството им, съзнавах, че липсата (и наличието) на критични оценки за произведенията им може да се превърне в „препъникамък” в различна степен за конкретния автор, но подходът ми към всеки един е подчинен на максимално доброжелателно отношение към прочетено и непрочетено до момента, без това да попречи безпристрастно да ги оценя преди всичко като читател – една изчезваща популация в началото на новия век... Защо избирам тази позиция? Отговор на шега е дал преди повече от век Оскар Уайлд: „В добрите стари времена книгите са се пишели от писателите, а ги четели всички; сега книги пишат всички, но никой не ги чете”. Афоризмът му, за съжаление, днес е печална истина, която ще се мъча да не забравям, докато посягам към купчината книги.                                    Проф. Маргарита Терзиева

Напишете вашият коментар

Артпиерия

Артпиерия

Автор: Колектив

Кое обединява  авторите в настоящата антология?
Принадлежността им към културните дейци на Бургас; желанието за себедоказване, обяснимо в града на писатели и поети; връзката с морето, от което черпят и вдъхновение, и творческа енергия.