При покупка на 3 продукта имате възможност да ползвате ваучер, които ви позволява да ползвате отстъпка в размер на 15% от стойността на продуктите( без доставка ).
При поръчки над 30 лева (без доставката) доставката е за наша сметка !!!  Научете повече за доставката тук

Количка  

Няма продукти

Доставка 0,00 лв
Общо 0,00 лв

Facebook

Актуални проблеми на организацията и управлението на културноисторическото наследство

Актуални проблеми на организацията и управлението на културноисторическото наследство Покажи в цял размер

Автор: Мария Нейкова, Миланка Патак

Книгата "Актуални проблеми на организацията и управлението на културноисторическото наследство" е предназначена за студенти, за докторанти, за преподаватели и за всички специалисти, работещи в областта на културноисторическото наследство и на културноисторическия туризъм.

Повече детайли

10,00 лв

6 налични продукта

Можете да направите поръчка и на телефон 0895 36 33 55 , всеки ден от 09:00 до 18:00ч., или изпратете имейл на info@kvantov-prehod.org с вашите данни (3-те имена, адрес, телефон за обратна връзка).

В настоящето изследване се разглеждат научни подходи, даващи възможност да се разбере взаимовръзката на социализацията на културноисторическото наследство със съотвестващото обществено устройство на организацията по опазването и съхраняването на паметниците на културата и историята, с влиянието на традиционализма върху особеностите на реформиране на системата на културноисторическото наследство и с установяването на нов кръг от организационно-управленски проблеми, които имат социокултурноисторически характер. Осмислянето на тази взаимовръзка на основата на логико-историческия, диалектическия, системния, социокомуникативния и културономичния подходи позволява да се обобщи съществуващия опит, да се разкрият основните показатели и иновативните практики, да се предположи целесъобразността от стратифициране на социокултурноисторическите  статистически показатели за социализация на културните и историческите ценности, да се изведат нови понятия за ефективна организация и управление на системата на културноисторическото наследство, както и да се определи степента на тяхната социализация в съответствие със съществуващото социално равнище. 

Напишете вашият коментар

Актуални проблеми на организацията и управлението на културноисторическото наследство

Актуални проблеми на организацията и управлението на културноисторическото наследство

Автор: Мария Нейкова, Миланка Патак

Книгата "Актуални проблеми на организацията и управлението на културноисторическото наследство" е предназначена за студенти, за докторанти, за преподаватели и за всички специалисти, работещи в областта на културноисторическото наследство и на културноисторическия туризъм.