Facebook

Строители на Ноосферата

Строители на Ноосферата Покажи в цял размер

Автор: Тодор Ялъмов

Живеем в сложно и динамично време. Светът се е разделил на разрушители и съзидатели. Но всеки, който разбира високото значение на Духовното, ще бъде, разбира се, сред строителите, за да защити света от агресията на тъмнината. 


Телефон за поръчка: 0888693359

Повече детайли

Настоящата книга на Тодор Ялъмов, както и вестник “Родово имение” (ИК «Новата цивилизация»), в който са публикувани повечето материали, са посветени на Строителите на Ноосферата – Сферата на Разума и Културата.

Световната икономическа криза е не само криза на материалните и духовни ресурси, но и шанс по-смело да вдигнем поглед от земята и не само да посрещнем, но и да участваме в строителството на Ноосферата. А това е предизвикателство за целия Духовен свят.

Напишете вашият коментар

Строители на Ноосферата

Строители на Ноосферата

Автор: Тодор Ялъмов

Живеем в сложно и динамично време. Светът се е разделил на разрушители и съзидатели. Но всеки, който разбира високото значение на Духовното, ще бъде, разбира се, сред строителите, за да защити света от агресията на тъмнината.