Facebook

Информационни източници. Компедиум за студенти от специалност "Архивистика и документалистика"

Информационни източници. Компедиум за студенти от специалност "Архивистика и документалистика" Покажи в цял размер

Росица Кръстева е доктор по "Теория на научната информация" и главен асистент в Университета по библиотекознание и информационни технологии.
Научните интереси на д-р Кръстева са в областта на управлението на качеството извън сферата на материалното производство, аналитико-систетичната обработка на документи, стандартизацията и разработването на стандарти, съвременните образователни тенденции във висшето образование и др.

Напишете вашият коментар

Информационни източници. Компедиум за студенти от специалност "Архивистика и документалистика"

Информационни източници. Компедиум за студенти от специалност "Архивистика и документалистика"

Автор: Росица Кръстева