Facebook

Митологично.. и не съвсем

Митологично.. и не съвсем Покажи в цял размер

Автор: Мариана Праматарова

Мариана Праматарова е магистър по право. Живее и саботи в Бургас. Автор е на книги с поезия, музикални миниатюри, детски песни и музикални приказки, както и с публицистика. Автор и водещ е на телевизионни предавания с многобройни публикации в местния и централния печат.

Телефон за поръчка: 0888693359

Повече детайли

Мариана Праматарова е магистър по право. Живее и работи в Бургас. Автор е на книгите: “Магьосница”,1994 г. - поезия, “Музикална въртележка” - музикални миниатюри, детски песни и музикални приказки”, 1995 г. - в съавторство, “В паяжината”, 1999 г. - поезия,  “Искри от вечността”, 2008 г. - публицистика, “Бургаски музи по света”, 2009 г. - публицистика, “Градове, храмове, колоси”, 2011 г. - публицистика и др.
Автор и водещ на телевизионни предавания с многобройни публикации в местния и централния печат.
Отличия, награди и участия на финал: 1996 г. и 1997 г. Национален конкурс за детска песен “Сладкопойна чучулига”,1996 г. и 1997 г. Национален конкурс за разказ “Йордан Йовков”, 2010 г. Национален конкурс за поезия “Любовта е пиянство - пиянство от любов”, 2011 г. Национален конкурс за популярна песен “Бургас и морето”, 2008 г. и 2009 г. Национална научна конференция “България в световната цивилизация - дух и култура”, 2012 г. Международен конкурс за поезия “Белоцветните вишни” и др.

Напишете вашият коментар

Митологично.. и не съвсем

Митологично.. и не съвсем

Автор: Мариана Праматарова

Мариана Праматарова е магистър по право. Живее и саботи в Бургас. Автор е на книги с поезия, музикални миниатюри, детски песни и музикални приказки, както и с публицистика. Автор и водещ е на телевизионни предавания с многобройни публикации в местния и централния печат.